Gülistan Atasoy 

Erkek masa düzeni

Gülistan Atasoy

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası-SES. Adana, 2000’li yıllar, Ankara, 2010’lu yıllar

Toplu sözleşmede çok erkek bir masa düzeni var. Hükümetten katılanlar erkek, sendikalardan gelenler erkek. Hemen hemen hiçbir zaman kadın talepleri tartışılamıyor. Bizim hazırladığımız dosyalarda kadınların talepleri var ama taleplerimizin oraya taşınma biçimi, yaptığımız basın açıklamalarını aşmıyordu. Geçen sene, taleplerimizi, toplu pazarlık masasının o halini teşhir edecek biçimde taşımaya karar verdik. Uzun yıllar “sözümüzü örgütlüyoruz” sloganı ile mücadele verdik.  Sözümüzü örgütleyip, talebe dönüştürüp, talebimizi de kendimizin dile getirmesinin önemli olduğunu düşündük. Toplantıya erkek eşbaşkanımız katılmıştı. Kadınlarla ilgili taleplerimize sıra gelince, “Kadın taleplerini Kadın Sekreterimiz dile getirecek” diyerek masadan çekildi, masaya ben geçip oturdum. Karşımda bakan ve diğer sendika temsilcilerinin tümü erkek, tek kadın benim. Tam bu durumu teşhir edip, taleplerimize geçeceğim, dediğimde, diğer sendikaların temsilcileri ayağa kalktı “Bu kadın burada konuşursa, biz burayı terk ederiz” dediler. Yaptığımızın, o dönem kadınların taleplerinin görünür kılınmasına katkısı oldu diye düşünüyorum.

Gülistan Atasoy ile sözlü tarih görüşmesi 2017 yılında yapılmıştır.  

Gülistan Atasoy‘un anlatısının tamamını okumak için tıklayınız

Gülistan Atasoy‘un “Toplu Sözleşme Masasındaki erkek egemenliği, 12 Ağustos 2015” konulu kaydını izlemek için videoya tıklayınız.  

Menü POPUP