Meliha Beysülen

Ben seni yöneteyim!

Meliha Beysülen

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası – Tüm Bel-Sen, Ankara, 1990’lardan itibaren 

Tüm Bel-Sen ve KESK benim için hem sınıfsal hem de toplumsal açıdan hak ve özgürlükler mücadelesi vermek açısından, güçlü bir alandı. Çünkü 1980 Darbesi sonrası örgütlenme alanları kapatılmıştı, özgürlük talepleri ancak 1990’lı yıllardaki dernek ve sendikal mücadelelerin içinde yer bulabiliyordu. Sendikal çalışmalara 1993-94 yıllarında başladım. Büyükşehir Belediyesinin yönetiminin değiştiği daha muhafazakar ve sağ bir yönetimin belediyeyi devraldığı dönemdi. Hem iş yerinde zorlandığımız hem de sendikal haklar için mücadele ettiğimiz bir dönemdi. Haklar ve özgürlükler için çok sayıda mitingler yapılıyor, iş bırakma eylemleri sokağa taşıyordu. İşyerlerinde ayrımcılık ve cezalandırma politikası süreklileşmişti. Maaş kesme, uyarı, kınama, sürgün, yer değişikliği gibi uygulamalarla sürekli karşılaşıyorduk. Belediye emekçisi kadınlar, sokaktaki araçların saydırılması gibi uygulamalara da maruz kaldı. Ben de benzeri durumlarla karşılaştım. Elime bir tansiyon aleti verilip kamyonla ücra bir adrese gönderiliyordum. Çoğu zaman o adreste herhangi bir hasta bulunmuyordu. 

Sokakta birlikte mücadele ettiğimiz erkek arkadaşlarımızın, “Seçimde birlikte hareket edelim ama ben seni yöneteyim” yaklaşımına tanık oluyorduk.

Meliha Beysülen’in anlatısının tamamını okumak için tıklayınız

Meliha Beysülen’in “Erkek ağırlıklı bir sendikada toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları” konulu kaydını izlemek için videoya tıklayınız. 

Meliha Beysülen’in anlatısı 2022 yılında kaydedilmiştir.

Menü POPUP