Pınar Ömeroğlu

Birbirimize ve sendikamıza güvenmek

Pınar Ömeroğlu

Yol, Yapı, Altyapı, Çevre ve Şehircilik, AFAD ve Tapu ve Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası – Yapı – Yol Sen, Ankara, 1990’lardan günümüze  

O dönemler biz ciddi ciddi  iş bırakıyorduk. İller Bankasında grev önlüğümüzü giyerdik. Her birimde mutlaka o birimi örgütleyen bir arkadaşımız vardı. Onlar mutlaka kendi dairelerini örgütlerlerdi ama ayrıca herkesi indirmek için, tek tek katları dolaşan çekirdek bir kadro olurdu. İki binadan oluşuyordu İller Bankası,  toplam 18 katlıydı. On, on beş kişi bütün binayı dolaşırdı. Bazı müdürler hariç herkes inerdi. Müdürlerin bir kısmı da inerdi, çünkü onlar da üye oluyordu. Üye olmayanlar da… herkes inerdi. Öyle bir süreçti. Böyle yüzlerce kişi İller Bankası’nın iki binasından sokağa inerdik. Ulus’ta Maliye Sen’in önünü polis kestiğinde, yüzlerce kişiyle önce Ulus’a gidip barikatın aşılmasını sağlayıp, tekrar Kızılay’a geldiğimizi anımsıyorum. Kızılay’daki barikatlar, devasa eylemler gazlar joplar… Hepimiz çok inançlıydık. Hiç kimse başımıza bir şey mi gelir diye düşünmüyordu. Birbirimize ve sendikamıza çok güveniyorduk. 

Pınar Ömeroğlu’nun anlatısının tamamını okumak için tıklayınız

Pınar Ömeroğlu ile sözlü tarih görüşmesi 2017 yılında yapılmıştır.   

Menü POPUP