ENG

Eğitim Sen 2. Kadın Kurultayı,
Özgürlüğümüz için Örgütleniyoruz

9-10 Şubat 2011, Ankara

Özgürlüğümüz için örgütleniyoruz sloganı ile gerçekleştirilen bu Kurultay, Eğitim Sen’li ve KESK’li kadınların, KESK’i damgalamaya yönelik, özellikle aktif kadınları ve kadın sekreterlerini hedef almaya başlayan operasyonların gölgesinde gerçekleşti. Eğitim Sen’in ülke genelindeki 100 şube ve temsililiğindeki kadınlar, belirlenen tartışma başlıkları üzerinden çok sayıda atölye çalışması gerçekleştirdi ve bu çalışmalar sonucunda oluşturulan tebliğler kurultay hazırlık komisyonu tarafından kitaplaştırılarak tekrar şubelere gönderildi. 

Kurultayın tartışma başlıkları:

  • Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri,
  • Kadının Toplumdaki Yeri ve Konumu,
  • İstihdamdaki Dönüşüm; Bu Dönüşümün Eğitim Alanına Yansımasının Kadınlar Açısından Sonuçları Ve Çözüm Önerileri,
  • Cinsiyete Dayalı İş Bölümü, Ev ve Aile Hayatından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
  • Sendikalardaki Erkek Egemenliği ve Çözüm Önerileri,
  • Sendikal Katılım ve Temsil Konusunda Kadınların Özeleştirel Yaklaşımları ve Sendikada Kadın Dayanışmasının Önündeki Engeller,
  • Eğitim Alanında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet.

Kurultayın sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde, kapitalist sistemin varlığını sürdürmesinin yeni biçimi olarak esnek, kuralsız, güvencesiz çalışmalar sonucunda kadın emeğinin daha da sömürüldüğü saptandı, kadın yoksulluğuna, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin vahametine dikkat çekildi.

Eğitim Sen 2. Kadın Kurultayı Hazırlık Kitabı için tıklayınız.

Menü POPUP