ENG

KESK 2. Kadın Kurultayı,
Sözümüzü Örgütlüyoruz, Hayatı Değiştiriyoruz

21-23 Ekim, 2004, Ankara.

Sözümüzü Örgütlüyoruz Hayatı Değiştiriyoruz sloganı ile 21-23 Ekim 2004 tarihinde, 250 Delegenin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilen “bilinçlenmek, sorgulamak ve değiştirmek” hedefiyle hazırlanan KESK 2. Kadın Kurultayının amacı şu şekilde tanımlanmıştı:

Sendikal ve toplumsal alanda emekçi kadınları ve kadın örgütlenmesini güçlendirmek,

Kadın hareketi ile dayanışma ağları geliştirmek.
       

Kurultay tartışma gündem başlıkları:

Kapitalist küreselleşme ve kadın

Sendikal örgütlenme, olumlu eylem ve güçlenme politikaları

Siyaset ve kadın

Militarizme karşı kadın politikaları

Kadın ve Kültür
Kurultayın sonunda  KESK’in toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin güncel politikaları ve eylem planı belirlendi.

KESK 2. Kadın Kurultayının sonuç bildirgesi için tıklayınız.

 

Menü POPUP