ZÜBEYDE CANER

Üç beş kişiyle başladık, binlerce kişi olduk

Zübeyde Caner 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası-SES, 1990’lar Diyarbakır

Üç beş kişiyle başladık binlerce kişi olduk… Biz sendikal çalışmaları yürütürken, hem sendikal çalışmaları hem de kadına yönelik çalışmalar yapardık. Kadın örgütlülüğünü oluşturduk. Erkekler, evet, bize tepki gösterirlerdi. Biz ezilmemeyi kafamıza koyduk: “Biz ezilmeyeceğiz, yılmayacağız ayaklarımızın üzerinde duracağız, kimseye muhtaç olmayacağız..” Bunu hayata geçirdik de. Gerçekten de şu an, kendi ayakları üzerinde durup, hiçbir erkeğin himayesi altında olmadan çalışan ve hayatını sürdüren arkadaşlarımız var. Daha çok o kadınlar sendikada yer almaya devam ettiler. 

Zübeyde Caner‘in anlatısının tamamını okumak için tıklayınız

Zübeyde Caner ile sözlü tarih görüşmesi 2017 yılında yapılmıştır.   

Menü POPUP