TR

ENG

MUSEUM PUBLICATIONS

Time to Talk – Winning the City with Women’s Words and Art

Sonsuza dek istedikleri gibi yaşadılar. (Turkish)

Vardık, Varız, Var Olacağız – We Were, We Are, We Will Be

 • Kadın Müzeleri: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekân // Women´s Museums:
  Centre of Social Memory and Place of inclusion

  ( Download Link)

 • Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri // Feminist
  Pedagogy: Museums, Memory Sites and Practices of Remembrance

  ( Download Link.)

 • Kadınların Üniversitede 100 Yılı – İnas Darüfünunu 1914-1919 // 100 Years Women at
  the University – Women’s Universitey 1914 -1919

  ( Download Link.)

 • İfşa Etmeden? unEXPOSED?

  (Download Link.)

 • İstanbul’da Karşılaşmalar // Encounters in Istanbul

  (Download Link.)

© 2023 All Rights Reserved.

Menü POPUP